Trainings- & betalingsvoorwaarden Planeta Capoeira 2017-2018

Trainingsvoorwaarden

 1. Er mag vrijblijvend 1 proefles gevolgd worden.
 2. Capoeirakleding (broek, shirt & koord) dient na 1 maand deelname aangeschaft te worden. Deze kunt u bij Planeta Capoeira bestellen.
 3. Tijdens de les wordt capoeirakleding met logo van Planeta Capoeira gedragen.
 4. 1-Jaarlijks organiseert Planeta Capoeira een graduatie Festival waar leerlingen opgaan voor hun koord. Dit vindt plaats rond april en is een verplicht onderdeel voor elke leerling die langer dan 2 maanden ingeschreven staat. Zie voor de kosten de betalingsvoorwaarden.
 5. Tijdens de SCHOOLVAKANTIES (geldt enkel voor de jeugdtrainingen), alg. erkende FEESTDAGEN, uitzonderingsdata i.v.m. een minimale opkomst van leerlingen en een nog nader te bepalen vakantieweek (zie agenda) worden er GEEN trainingen gegeven!
 6. Lesuitval: door onvoorziene omstandigheden (ziekte trainer/autopech ed) kunnen er jaarlijks een aantal lessen (max 2) uitvallen. Voor deze lessen wordt geen lesgeld gerestitueerd. Indien mogelijk wordt een vervangende les aangeboden of kan de les op een andere leslocatie ingehaald worden.
 7. Leerlingen nemen voor eigen risico & rekening deel aan de trainingen en/of gerelateerde activiteiten en zullen Planeta Capoeira niet aansprakelijk stellen voor eventuele ongevallen en/of ontvreemding of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 8. Planeta Capoeira raadt u aan om een WA verzekering en/of ongevallenverzekering af te sluiten
 9. Het wordt op prijs gesteld als afwezigheid wordt doorgegeven middels mail/telefoon/sms/whatsapp of in een voorafgaande les.
 10. Gemiste lessen kunnen i.o.m. Planeta Capoeira op een andere trainingslocatie/dag ingehaald worden
 11. U gaat ermee akkoord dat tijdens de training/activiteiten evt. foto’s/films gemaakt worden welke Planeta Capoeira voor promotie doeleinden kan gebruiken.

Betalingsvoorwaarden

Algemene info

 1. Let op: Géén inschrijfgeld of bondscontributie verschuldigd
 2. Bij inschrijving nà aanvang van een lesperiode worden enkel de resterende lesweken/betaaltermijnen in rekening gebracht
 3. De aanschaf van een capoeira outfit van Planeta Capoeira bedraagt €40,00 voor de jeugd en €55,00 voor leerlingen ouder dan 16 jaar.
 4. De kosten van de graduatie bedragen €40,00 (jeugd) en €75,00 (volwassenen). De kosten wordt in maart/april of mei gefactureerd.
 5. U-pas: leerlingen t/m 11 jaar in het bezit van een geldige u-pas krijgen afhankelijk van het nog beschikbare persoonlijke tegoed een max. korting van 275,00. Leerlingen t/m 17 jaar 325,00 en leerlingen van 18 jaar en ouder max. € 120,00.
 6. Studenten in het bezit van een geldige studentenpas ontvangen 25% korting op het lesgeld.
 7. Gezinskorting: een 2e, 3e etc lid van hetzelfde gezin krijgt 10% korting op het lesgeld voor het kleinste abonnement
 8. Eventuele restitutie van contributie is alleen mogelijk in een geval van duidelijke overmacht, zoals verhuizing. Bij langdurige ziekte/blessure (meer dan 8 weken) welke gepaard gaat met een doktersverklaring kan het lesgeld opgeschort worden na verloop van de periode van 8 weken.
 9. Bij een wijziging in leslocatie/lesdag of verandering in tijdstip van meer dan 2 uur mag u indien gewenst de inschrijving beëindigen m.i.v. de datum waarop de wijziging ingaat. Evt. betaald lesgeld wordt gerestitueerd.
 10. Planeta Capoeira behoudt zich het recht voor lesgelden één keer per jaar te wijzigen. U wordt hiervan minimaal 4 weken voor de uiterlijke inschrijfdatum via de mail op de hoogte gesteld.
 11. U bent verplicht om wijzigingen in persoonlijke gegevens (adres, telefoon, bankrekeningnr) z.s.m. per mail of evt. post door te geven

Inschrijving & opzegging trainingen

 1. Het trainingsjaar start aug/sept en eindigt juni/juli. Het lesjaar bedraagt (ruim) 10 maanden.
 2. U kunt inschrijven voor een proef, maand of (restant van) een jaarabonnement. Alle abonnementen lopen aan het eind van het lesjaar automatisch af. Indien gewenst kunt u verlengen.
 3. Volledig lesjaar: niet tussentijds opzegbaar of wijzigbaar
 4. Maandabonnement: opzegtermijn van 1 kalendermaand ingaande op de 1e van de maand volgend op de maand van opzegging. Dit houdt in dat u voor de maand volgend op uw opzegging nog contributie verschuldigd bent.
 5. Het maandabonnement kan tevens omgezet worden in een volledig jaar abonnement. Geeft u de wijziging door voor de 15e van de maand dan gaat het jaarabonnement in in de maand volgend op de wijziging
 6. Proefabonnement: een abonnement voor 4 aaneensluitende lessen (vakanties niet meegerekend) welk na afloop automatisch eindigt of gewijzigd kan worden in een abonnement voor langere duur
 7. Een inschrijving voor een bepaalde periode kan NIET tussentijds beëindigd worden. M.u.v. dwingende omstandigheden zoals verhuizing e.d.
 8. Een opzegging/wijziging kan uitsluitend per mail doorgegeven worden via info@planetacapoeira.nl o.v.v. naam leerling & gewenste datum van opzegging/wijziging

Lesgeldbetaling

 1. lesgeld dient te worden voldaan per vooruitbetaling van de betreffende trainingsperiod
 2. Bij aanvang na start van een periode wordt de 1e betaling per instroomfactuur verrekend in de maand volgend op de datum van inschrijving
 3. U ontvangt 14 tot 7 dagen voor de betaaldatum een factuur per mail
 4. Betaalwijze
  • AUTOMATISCHE INCASSO
   • U betaald gèèn administratiekosten
   • Het volledig lesjaar kunt u voldoen middels eenmalige incasso of (het restant van) 10 maandelijkse termijnen.
   • Het lesgeld wordt rond de 1e van de desbetreffende betaaltermijn afgeschreven van het door u opgegeven bank/giro rekeningnummer. De 1e afschrijving vind plaats in de 1e of 2e maand na inschrijving.
   • Na twee mislukte incassopogingen wordt de incasso-opdracht stopgezet en dient u de resterende contributie direct per reguliere overboeking of contant te voldoen.
   • als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u binnen 30 dagen opdracht geven aan uw bank om het bedrag terug te boeken.
  • OVERSCHRIJVING
   • Aan betaling per overschrijving zijn €2,50 administratiekosten verbonden
   • Bij inschrijving voor het maandabonnement betaalt u de maand opzegtermijn vooruit
   • Het factuurbedrag dient voor de uiterste betaaldatum op de factuur bijgeschreven te zijn
  • CONTANTE BETALINGEN
   • Per betaling wordt €5,00 administratiekosten in rekening gebracht
   • Betaling dient te geschieden tijdens de 1e les van de betreffende periode.
  • U-PAS (voor korting zie algemene info)
   • Indien het tegoed van uw U-pas niet toereikend is om het gekozen kortingsbedrag te voldoen, bent u verplicht het tekort zelf te betalen.
 5. Betalingsproblemen/herinnering
  • Neemt u bij betalingsproblemen contact op met Planeta Capoeira voor overleg/een betalingsregeling om onnodige kosten te voorkomen
  • Indien uw betaling niet tijdig ontvangen is, ontvangt u kosteloos een 1e betalingsherinnering per mail. Aan een 2e herinnering zijn € 5,00 administratiekosten verbonden en aan een 3e herinnering € 10,00. De betaaltermijn voor elke herinnering is 14 dagen
  • Is de betaling na de 3e herinnering niet voldaan dan wordt de vordering uit handen gegeven aan het incassobureau en zijn de daarmee gepaard gaande kosten voor rekening van de desbetreffende leerling of de verantwoordelijke persoon indien leerling minderjarig is.

(Planeta Capoeira Aug. 2017)

 

Bekijk en/of download de trainings & bet.voorwaarden Planeta 2017-2018 als pdf.