Trainings- & betalingsvoorwaarden Planeta Capoeira

Trainingsvoorwaarden

 1. Er mag vrijblijvend 1 proefles gevolgd worden. Wilt u/uw kind daarna les volgen dient u zich in te schrijven
 2. Tijdens de les wordt capoeira kleding met logo van Planeta Capoeira gedragen.
 3. De Capoeira kleding (broek, shirt & koord) dient na 1 maand deelname aangeschaft te worden. Bij het proef/maandabonnement en 8x trainen kaart na 2 maanden. De kleding kunt u bij Planeta Capoeira bestellen.
 4. Extra activiteiten: 1-Jaarlijks organiseert Planeta Capoeira een graduatie Festival waar leerlingen opgaan voor hun koord. Dit vindt plaats rond april en is een verplicht onderdeel voor elke leerling die langer dan 2 maanden ingeschreven staat. Zie voor de kosten de betalingsvoorwaarden. Overige activiteiten zoals workshops capoeira/muziek/acrobatie of de competitie voor de jeugd zijn niet verplicht..
 5. Tijdens de SCHOOLVAKANTIES ( volwassenen enkel de kerstvakantie), alg. erkende FEESTDAGEN, uitzonderings-data i.v.m. min. opkomst lln. en een flexibele vakantieweek (zie agenda) worden er GEEN trainingen gegeven!
 6. Lesuitval: door onvoorziene omstandigheden (ziekte trainer/autopech e.d.) kunnen er jaarlijks een aantal lessen (max. 2) uitvallen. Voor deze lessen wordt geen lesgeld gerestitueerd. Indien mogelijk wordt een vervangende les aangeboden of kan de les op een andere leslocatie ingehaald worden
 7. Deelnemers nemen voor eigen risico & rekening deel aan de trainingen en/of gerelateerde activiteiten en zullen Planeta Capoeira niet aansprakelijk stellen voor eventuele ongevallen, ontvreemding of beschadiging van persoonlijke eigendommen
 8. Planeta Capoeira raadt u aan om een WA verzekering en/of ongevallenverzekering af te sluiten
 9. Graag afwezigheid doorgegeven middels mail/telefoon/sms/Whatsapp of in een voorafgaande les
 10. Gemiste lessen kunnen i.o.m. op een andere trainingslocatie/dag ingehaald worden. Inhalen mag in de week waarin de les gemist is of de week hierop volgend.
 11. U gaat ermee akkoord dat tijdens de training/activiteiten evt. foto’s/films gemaakt worden welke Planeta Capoeira voor promotie doeleinden kan gebruiken
 12. Privacy: de deelnemer stemt ermee in dat persoonsgegevens bewaard worden en gebruikt voor doeleinden die deel uitmaken van de inschrijving bij Planeta Capoeira. Zie voor meer info het Privacy Statement op de site

 Inschrijving

 1. Met inschrijving voor de trainingen schrijft u tevens in voor deelname aan het graduatiefestival (zie punt 4 trainingsvoorwaarden)
 2. Het trainingsjaar start afhankelijk van het lesjaar aug/sept en eindigt juni/juli. Het lesjaar bedraagt ruim 10 maanden. Zie voor de precieze data van het huidig lesjaar de trainingstarieven
 3. Abonnementen: Ter kennismaking kan de jeugd 1-malig een proefabonnement van 4 lessen en volwassenen een 8xtrainen-kaart of losse lessen nemen. Jeugd en volwassenen kunnen kiezen voor het flexibele maandabonnement of (restant van) een jaarabonnement. Alle abonnementen lopen aan het eind van het lesjaar automatisch af. Indien gewenst kunt u verlengen.
  • volledig lesjaar: voordeligste optie – niet tussentijds opzegbaar of wijzigbaar m.u.v. dwingende omstandheden zoals een verhuizing e.d.
  • maandabonnement: flexibel – opzegtermijn van 1 kalendermaand ingaande de 1e van de maand volgend op de maand van opzegging. U bent voor de maand volgend op uw opzegging nog contributie verschuldigd.
  • Het maandabonnement kan tevens omgezet worden in een volledig jaar abonnement. Geeft u de wijziging door voor de 15e van de maand dan gaat het jaarabonnement in de maand volgend op de wijziging
  • Proefabonnement (jeugd): een abonnement voor 4 aaneensluitende lessen
  • 8x trainen kaart: 8 lessen welke geldig zijn gedurende een periode van 10 weken
 4. uitbreiding abonnement : na afloop van het maandabonnement, proefabonnement & de 8x trainen-kaart is het mogelijk over te stappen naar (het restant van) een volledig lesjaar.
 5. De gekozen lesdag/lestijd/locatie kan enkel in overleg met Planeta Capoeira gewijzigd worden
 6. Een opzegging/wijziging kan uitsluitend per mail doorgegeven worden via info@planetacapoeira.nl o.v.v. naam leerling & gewenste datum van opzegging/wijziging

Betalingsinfo & -voorwaarden

Algemene info

 1. U betaald géén inschrijfgeld
 2. De tarieven betreffen een lesjaar van ruim 10 lesmaanden. U betaalt enkel deze 10 lesmaanden of het restant
 3. De capoeira outfit van Planeta Capoeira kost €45,00 voor de jeugd en €60,00 voor leerlingen 16 jaar en ouder
 4. De kosten van graduatie zijn €40,00 (jeugd) en €75,00 (volwassenen). Facturatie per maart/april of in termijnen
 5. U-pas: leerlingen t/m 11 jaar met een geldige u-pas krijgen afhankelijk van het nog beschikbare persoonlijke tegoed een max. korting van 275,00. Leerlingen t/m 17 jaar 325,00 en 18 jaar en ouder max. € 120,00.
 6. Studenten in het bezit van een geldige studentenpas ontvangen 25% korting op het lesgeld.
 7. Gezinskorting: een 2e, 3e etc. lid van hetzelfde gezin krijgt 10% korting op het kleinste abonnement
 8. Eventuele restitutie van contributie is alleen mogelijk in geval van duidelijke overmacht zoals een verhuizing. langdurige ziekte/blessure (meer dan 8 weken) welke gepaard gaat met een doktersverklaring kan de inschrijving na de periode van 8 weken doorgeschoven worden naar de datum van herstel.
 9. Bij een wijziging in leslocatie/lesdag of verandering in tijdstip van meer dan 2 uur mag u indien gewenst de inschrijving beëindigen m.i.v. de datum waarop de wijziging ingaat. Evt. betaald lesgeld wordt gerestitueerd.
 10. Planeta Capoeira behoudt zich het recht voor lesgelden één keer per jaar te wijzigen. U wordt hier minimaal 4 weken voor de uiterlijke inschrijfdatum via de mail van op de hoogte gesteld.
 11. U bent verplicht om wijzigingen in persoonlijke gegevens (adres, telefoon, rekeningnummer) z.s.m. per mail door te geven

Voorwaarden lesgeld betaling

 1. lesgeld dient te worden voldaan per vooruitbetaling van de betreffende trainingsperiode. Bij maandelijkse betaling middels automatische incasso is de betaling na afloop van de desbetreffende maand.
 2. U ontvangt 14 tot 7 dagen voor de betaaldatum een factuur per mail via ‘stuurjerekening.nl’
 3. BETAALWIJZE
  • AUTOMATISCHE INCASSO
   • U betaald gèèn administratiekosten
   • Het volledig lesjaar kunt u voldoen middels éénmalige incasso of (het restant van) 10  termijnen.
   • De ( 1e ) afschrijving vind plaats in de 1e of 2e maand na inschrijving.
   • Na twee mislukte incassopogingen wordt de incasso-opdracht stopgezet en dient u de resterende contributie direct per reguliere overboeking of contant te voldoen.
   • als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u binnen 30 dagen opdracht geven aan uw bank om het bedrag terug te boeken.
  • OVERSCHRIJVING
   • Per factuur worden €2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
   • Bij inschrijving voor het maandabonnement betaalt u de maand opzegtermijn vooruit
   • Het factuurbedrag dient voor de uiterste betaaldatum op de factuur bijgeschreven te zijn. Betaling kan middels een overboeking of iDeal
  • CONTANTE BETALINGEN
   • Per betaling wordt €5,00 administratiekosten in rekening gebracht.
   • Betaling dient te geschieden tijdens de 1e les van de betreffende periode.
  • U-PAS (voor korting zie algemene info)
   • Is het tegoed op uw U-pas niet toereikend voor het gekozen kortingsbedrag dan betaalt u het restant zelf.
 4. BETALINGSPROBLEMEN/HERINNERING
  • Neemt u bij betalingsproblemen contact op voor overleg/een betalingsregeling om onnodige kosten te verkomen
  • Indien uw betaling niet tijdig ontvangen is, ontvangt u kosteloos een 1e betalingsherinnering per mail. Aan een 2e herinnering zijn € 5,00 administratiekosten verbonden en aan een 3e herinnering € 10,00. De betaaltermijn voor elke herinnering is 14 dagen. . Bij uitblijven van de betaling kunt u niet deelnemen aan de les.
  • Is de betaling na de 3e herinnering niet voldaan dan wordt de vordering uit handen gegeven aan het incassobureau en zijn de daarmee gepaard gaande kosten voor rekening van de desbetreffende leerling of de verantwoordelijke persoon indien leerling minderjarig is.

(Planeta Capoeira juli 2020)

Bekijk en/of download de trainings & betalingsvoorwaarden Planeta als pdf.