Trainings- & betalingsvoorwaarden Planeta Capoeira

Trainingsvoorwaarden

 1. Er mag vrijblijvend 1 proefles gevolgd worden. Wilt u/uw kind daarna les volgen dient u zich in te schrijven
 2. Tijdens de les wordt capoeira kleding met logo van Planeta Capoeira gedragen.
 3. De Capoeira kleding (broek, shirt & koord) dient na 1 maand deelname aangeschaft te worden. Bij het proef/maandabonnement en 8x trainen kaart na 2 maanden. Bestellen kan bij Planeta Capoeira bij de training of per mail.
 4. Extra activiteiten: 1-Jaarlijks organiseert Planeta Capoeira een Graduatie Festival waar leerlingen opgaan voor hun koord. Dit vindt plaats rond april en is een verplicht onderdeel voor elke leerling die langer dan 2 maanden ingeschreven staat. Zie voor de kosten de betalingsvoorwaarden. Overige activiteiten zoals workshops capoeira/muziek/acrobatie of de competitie voor de jeugd zijn niet verplicht..
 5. Tijdens de SCHOOLVAKANTIES ( volwassenen enkel de kerstvakantie), alg. erkende FEESTDAGEN, uitzonderingsdata i.v.m. min. opkomst lln. (bijv. A4Daagse) en een fleixbele vakantieweek worden er GEEN trainingen gegeven!
 6. Lesuitval: door onvoorziene omstandigheden (ziekte trainer/autopech e.d.) kunnen er jaarlijks een aantal lessen (max. 2) uitvallen. Voor deze lessen wordt geen lesgeld gerestitueerd. Indien mogelijk wordt een vervangende les aangeboden of kan de les op een andere leslocatie ingehaald worden
 7. Deelnemers nemen voor eigen risico & rekening deel aan de trainingen en/of gerelateerde activiteiten en zullen Planeta Capoeira niet aansprakelijk stellen voor eventuele ongevallen, ontvreemding of beschadiging van persoonlijke eigendommen
 8. Planeta Capoeira raadt u aan om een WA verzekering en/of ongevallenverzekering af te sluiten
 9. Graag afwezigheid doorgegeven middels mail/telefoon/sms/Whatsapp of in een voorafgaande les
 10. Gemiste lessen kunnen i.o. op een andere trainingslocatie/dag ingehaald worden. Inhalen mag in de week waarin de les gemist is of de week hierop volgend.
 11. Vaste trainingsdag: bij 1x/week trainen kiest u een vaste trainingsdag. De trainingsdag wisselen kan alleen in overleg
 12. Beeldmateriaal: U gaat ermee akkoord dat tijdens de training/activiteiten evt. foto’s/filmpjes gemaakt worden welke Planeta Capoeira voor promotie doeleinden kan gebruiken. Wilt u dit niet kunt u dit bij de inschrijving aangeven.
 13. Privacy: de deelnemer stemt ermee in dat persoonsgegevens bewaard worden en gebruikt voor doeleinden die deel uitmaken van de inschrijving bij Planeta Capoeira. Zie voor meer info het Privacy Statement op de site

 Inschrijving

 1. Met inschrijving voor de trainingen schrijft u tevens in voor deelname aan het graduatiefestival (zie punt 4 trainingsvoorwaarden)
 2. Het trainingsjaar start afhankelijk van het lesjaar aug/sept en eindigt juni/juli. Het lesjaar bedraagt ruim 10 maanden. Zie voor de precieze data van het huidig lesjaar de trainingstarieven
 3. Abonnementen: Ter kennismaking kan de jeugd 1-malig een proefabonnement van 4 lessen en volwassenen een 8xtrainen-kaart of losse lessen nemen. Jeugd en volwassenen kunnen kiezen voor het flexibele maandabonnement of (restant van) een jaarabonnement. Alle abonnementen lopen aan het eind van het lesjaar automatisch af. Indien gewenst kunt u verlengen.
  • volledig lesjaar: voordeligste optie – niet tussentijds opzegbaar of wijzigbaar m.u.v. dwingende omstandigheden zoals een verhuizing e.d.
  • maandabonnement: flexibel – opzegtermijn van 1 kalendermaand. U bent nog alleen voor de kalendermaand volgend op de maand waarin u opzegt contributie verschuldigd.
  • Proefabonnement (jeugd): een abonnement voor 4 aaneensluitende proeflessen
  • 8x trainen kaart: 8 lessen welke geldig zijn gedurende een periode van 10 weken
 4. uitbreiding abonnement :na afloop van het maandabonnement, proefabonnement & de 8xtrainen-kaart is het mogelijk te wijzigen naar (het restant van) een volledig lesjaar. Wijzigen van 1x/week naar 2x/week trainen mag altijd
 5. De gekozen lesdag/lestijd/locatie kan enkel in overleg met Planeta Capoeira gewijzigd worden
 6. Opzegging/wijziging kan uitsluitend per mail doorgegeven worden via info@planetacapoeira.nl o.v.v. naam leerling & gewenste datum van opzegging/wijziging

Betalingsinfo & -voorwaarden

Algemene info

 1. U betaald géén inschrijfgeld
 2. De tarieven betreffen een lesjaar van ruim 10 lesmaanden. U betaalt enkel deze 10 lesmaanden of het resterend deel
 3. De capoeira outfit van Planeta Capoeira kost afhankelijk van de maat €45,00 – €60,00 voor jeugd  en €60,00 voor volwassenen
 4. De kosten van graduatie zijn €40,00 (jeugd) en €75,00  (volwassenen).  Betaling per maart/april of in termijnen
 5. U-pas: leerlingen t/m 17 jaar kunnen het gezinstegoed inzetten voor de betaling van de capoeira lessen en daarmee  zelf te hoogte van het tegoed bepalen.  Leerlingen van 18 jaar en ouder hebben een max. tegoed van €120,00.
 6. Studenten in het bezit van een geldige studentenpas ontvangen 25% korting op het lesgeld.
 7. Gezinskorting: een 2e, 3e etc. lid van hetzelfde gezin krijgt 10% korting op het kleinste abonnement
 8. Eventuele restitutie van contributie is alleen mogelijk in geval van duidelijke overmacht zoals een verhuizing.
 9. Bij langdurige ziekte/blessure (meer dan 8 weken) gepaard met een doktersverklaring kan de resterende inschrijfperiode na de periode van 8 weken doorgeschoven worden naar de datum van herstel.
 10. Bij een wijziging in leslocatie/lesdag of verandering in tijdstip van meer dan 2 uur mag u indien gewenst de inschrijving beëindigen m.i.v. de datum waarop de wijziging ingaat. Evt. betaald lesgeld wordt gerestitueerd.
 11. Planeta Capoeira behoudt zich het recht voor lesgelden één keer per jaar te wijzigen. U wordt hier minimaal 4 weken voor de uiterlijke inschrijfdatum via de mail van op de hoogte gesteld.
 12. U bent verplicht om wijzigingen in persoonlijke gegevens (adres, telefoon, rekeningnummer) z.s.m. per mail door te geven

Voorwaarden lesgeld betaling

 1. lesgeld dient te worden voldaan per vooruitbetaling van de betreffende trainingsperiode. Bij maandelijkse betaling middels automatische incasso is de betaling na afloop van de desbetreffende maand.
 2. U ontvangt uiterlijk 7 dagen voor de betaaldatum een factuur per mail via ‘stuurjerekening.nl’
 3. BETAALWIJZE
  • AUTOMATISCHE INCASSO
   • U betaald gèèn administratiekosten
   • Het volledig lesjaar kunt u voldoen middels éénmalige incasso of (het restant van) 10  termijnen.
   • De ( 1e ) afschrijving vind plaats in de 1e of 2e maand na inschrijving.
   • Na twee mislukte incassopogingen wordt de incasso-opdracht stopgezet en dient u de resterende contributie direct per reguliere overboeking of contant te voldoen.
   • Niet eens met de afschrijving? U kunt uw bank binnen 30 dagen opdracht geven het bedrag terug te boeken.
  • OVERSCHRIJVING
   • Per factuur worden €2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
   • Bij inschrijving voor het maandabonnement betaalt u de maand opzegtermijn vooruit
   • Het factuurbedrag dient voor de uiterste betaaldatum voldaan te zijn middels middels overboeking of iDeal
  • CONTANTE BETALINGEN
   • Per betaling wordt €5,00 administratiekosten in rekening gebracht.
   • Betaling dient te geschieden tijdens de 1e les van de betreffende periode.
  • U-PAS (voor korting zie algemene info)
   • Is het tegoed op uw U-pas niet toereikend voor het gekozen kortingsbedrag dan betaalt u het restant zelf.
 4. BETALINGSPROBLEMEN/HERINNERING
  • Neemt u bij betalingsproblemen contact op voor overleg/een betalingsregeling om onnodige kosten te voorkomen
  • Indien uw betaling niet tijdig ontvangen is, ontvangt u kosteloos een 1e betalingsherinnering per mail. Aan een 2e herinnering zijn € 5,00 administratiekosten verbonden en aan een 3e herinnering € 10,00. De betaaltermijn voor elke herinnering is 14 dagen. Bij uitblijven van de betaling kunt u niet deelnemen aan de les.
  • Is de betaling na de 3e herinnering niet voldaan dan wordt de vordering uit handen gegeven aan het incassobureau en zijn de daarmee gepaard gaande kosten voor rekening van de desbetreffende leerling of de verantwoordelijke persoon indien leerling minderjarig is.

(Planeta Capoeira juli 2021)

Bekijk en/of download de trainings & betalingsvoorwaarden Planeta als pdf.